Sosiaalinen media oppimisessa

Esimerkkejä omasta opetustyöstäni (Anne Rongas)

Paluu esityksen hakemistoon | Kysy Annelta tai anna palautetta!

ESIMERKKI 1
Käsitekartta Aivot ja ympäristö Lukio PS3
juuri perustettu, omat opiskelijani keräävät jäsennystä, minä liitän luotettavilinkkejä, kollegan ryhmällä omassa koulussanion meneillään tiedonhankintatehtävä samaan kurssiin liittyen, ne tulokset liitetään tähän, kartta on avoinna myös muutamille kollegoilleni muualla Suomessa. Pprosessori voi jatkua ja kartan voi jakaa monella tavalla.

ESIMERKKI 2
Kokeilu: virtuaalireikiä luokan seinään: Pedagogigen kurssi lukiossa

ESIMERKKI 3
Yksityinen projekti: Sulautettu opetus ja mahdollisimman kevyt verkkosisällön tuottaminen
Lukion PS5 kertomus kurssin syntymisestä ja kurssiwiki

ESIMERKKI 4
Opiskelijoiden heittämä keskusteluaihe Jaiku-kanavalla, lukion filosofia FI1 (vaihtoehtoinen tehtävä perinteisen sijaan)

ESIMERKKI 5
Erään kurssin tarina HTML:stä sosiaalisen webiin: Johdatus filosofiaan FI1 lukiossa

ESIMERKKI 6
Vuodelta 2002 HTML-ajoilta: tarinallinen oppiminen, neljän pojan luoma kertomus Esasta (teemana ihmisen elämänkaari)

Jne... kaikki oppimateriaalini avoimesti verkossa
Jos kysyt, miksi avoimesti verkossa, niin 2006 päivitetyt periaatteeni. Ilahduttaa, jos joku saa virikkeitä ja muuta iloa tuotoksistani. Lähinnä ovat omaan ja oppijoiden käyttöön kursseillani. Oppimisen ydin on vuorovaikutuksessa ja prosessissa. Se on itse koettava.

Paluu esityksen hakemistoon | Kysy Annelta tai anna palautetta!