Väitteitä ja kysymyksiä sosiaalisen median opetuskäytöstä

Palaa Väitteitä-sivulle (kommentteja ja vastaheittoja alla oleviin)

Sosiaalinen media on tulevaisuuden arkea työssä, oppimisessa, vapaa-ajalla.
Sosiaalinen media on aikasyöppö.
Verkossa on paljon epämääräistä ja pelottavaa.
Maailma olisi parempi ilman Internetiä.
Toisten ajatusten lukeminen verkossa ilman omaa osallistumista
(lurkkiminen) on turhaa ajanhukkaa.
Koulu, jos mitä kaipaa "seinien siirtämistä ja ikkunoiden avaamista".
Luokkahuone ei enää riitä.
Opettaminen ilman kasvokkaista kohtaamista ei onnistu.
Tiedon löytäminen verkosta on helpompaa kuin muilla menetelmillä.
Hiljaiset pääsevät helpommin ääneen verkossa.
Verkossa on vaikeaa välittää empatiaa.
Verkko on tunteeton viestintäväylä.
Kontrollointi on vaikeaa, jos käytetään opiskelussa avoimen verkon aineistoja ja välineitä.
Opettajan työtaakka kasvaa käytettäessä sosiaalisen webin ympäristöjä.
Sosiaalisen webin laitteiden ja ohjelmien haltuunotto vaatii
tavattoman paljon aikaa.
Opetuksen pitäisi olla tasa-arvoista. Kaikilla ei ole kotonaan koneita
ja yhteyksiä.
Monet lapset ja nuoret viettävät muutenkin liikaa aikaa pelien ja
tietokoneiden kanssa. Ei ole hyväksi, jos se sama jatkuu koulussakin.
Verkko antaa mahdollisuuden ajasta ja paikasta riippumattomaan opiskeluun.
Tieto- ja viestintätekniikka on hyvä keino säästää opetustoimen menoissa.
Tieto- ja viestintätekniikan avulla lisätään laadukkuutta opetukseen
ja opiskeluun.
Sosiaaliset taidot eivät kehity verkossa.
Verkossa opiskelija jää helposti yksin.
Opiskeluprosessi hajoaa ilman fyysistä kontaktia ja lähiopetusta.
Sosiaalisessä mediassa tieto sirpaloituu.
Kiire ja nopeuden vaatimus leimaavat ihmisten elämää, erityisesti verkossa.
Viihde syrjäyttää todellisen oppimisen.
Opiskelumotivaatio säilyy helpommin korkealla, kun käytetään sosiaalista webiä.
Verkko-opiskelussa pääsee helpolla - passiivinen vapaamatkustaminen ja
valmiin tiedon kopioiminen lisääntyy.
Tieto- ja viestintätekniikan tuleminen opetuksen osaksi ei ole sen
kummempi muutos kuin piirtoheittimen käyttöönotto aikoinaan.
Opiskelukustannukset lisääntyvät, kun käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa.
Siirtyminen tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksen
järjestämisessä aiheuttaa opettajien työpaikkojen vähenemistä.
Sosiaalisessa webissä opiskelija ohjaa omaa toimintaansa ja ryhmät
organisoituvat itsekseen.
Voisiko tulevaisuuden koulu olla auki aina ja kaikille yhteisön jäsenille?
Voisiko jatkossa opiskelijat käyttää handheld –laitteita oppimiseen?
Mikä tulee olemaan kirjan rooli vs. digitaalinen oppimateriaali?
Miten opettajan ja oppilaan roolit muuttuvat tulevaisuudessa?
Miten yhteisöpalvelut (Facebook, Second Life) muuttavat oppimista?
IT/tietokone kotona vaikuttaa oppimistuloksiin enemmän kuin IT/tietokone koulussa?
Mitä taitoja tulevaisuudessa tarvitaan (ts. Mitä meidän pitäisi lapsillemme opettaa)?